Ведущий производитель
и поставщик биогумуса
и дождевых червей «Старатель» в России
Авторизация
   
Регистрация
Забыли пароль?


Число пользователей: 15014

Конкурс

Космические био-помидоры
Информационные стандарты

 

О дождевых червях

О рубрике
ВермиИстории
ВермиБАВы
ВермиТехнологии
ВермиФармацевтика
Дождевые черви и экология
Дождевые черви и сельское хозяйство
ВермиПриколы

 

Продукция

Дождевые черви "Старатель"
Биогумус
Гумистар из биогумуса
БиоЗемля
Литература
Технология
Скачать прайс-лист
Калькулятор
Türk

 

Сбытовая сеть

Дилеры
Интернет-магазин
Отдел продаж

 

Производственная сеть

Экофраншиза
Управление товарным производством

 

Фотогалерея
Выращивание экопродуктов в экспериментальных теплицах Экопромпарка
Выращивание экопродуктов в экспериментальных теплицах Экопромпарка "Грин-ПИКъ" 10 авг
Выращивание экопродуктов в экспериментальных теплицах Экопромпарка "Грин-ПИКъ"
XVII Международная конференция «Экологическое образование и просвещение в интересах

Вся галерея

 

НИИ Дождевого червя

Наука о дождевых червях
Первопроходцы вермикультивирования
Игонин А.М.
Ученые
Центр Эко-Контроля
Экологическое образование
Услуги Центра Эко-Контроля
Агрохимическая лаборатория
Нормативные документы
Экспериментальные исследования
Положение о лаборатории

 

Зеленый супермаркет

Зеленый супермаркет
Экологическое земледелие

 
 
Türk

‘STARATEL’ SOLUCANLARI

          GREEN-PİK firması sizi organik geridönüşüm teknolojilerinden biri olan STARATEL solucan yardimlı organik geri dönüşümle tanıştırmaktan onur duyar ,STARATEL solucan türü Prof. A.M.İGONİN tarafindan tamamen laboratuvar koşullarinda elde edildi,İgonin Eisenia foetida solucan türünün farklı poplusaysonlarini rus ve kırgız populasyonlarinin ciftleştirmesi sonucunda bu türü elde etti,

           Solucanlar ilk çağdan bügüne kadar gelmişlerdir, A.Piearse 1990 yilinda çalışma arkdaşlarıyla tunç çagından kalma hücre duvarı üzerinde yaptıkları araştırma sonucu ilk solucan ebriyosunun o günlere dek ulaştığını bulmuşlardır(Büyük Britanya,Potter)

           Dogelu’ya göre solucanlar Lumbricidae ailesinden Lumbricomorpha türünden Oligocehaeta sınıfna Clitellata alt tipine Annelida tipine çokhücreli canlılar arasına girer

           Matveeva V.G, Perel T.S (1982) solucanları 3 ekolojik grupa ayırdılar:

           1. Toprak yüzeyinde veya kompost içinde yaşayanlar,(E.Foetida,Dendroboena oktaedra,Lumbricus castaneus)

           2. Toprağın humus tabakasında yaşayanlar,(Lumbrcus rubellus,Eisenia nordenekioldi)

           3. Toprak altında yaşayan türler.(Lumbricus terrestris,dendroboena platura)

          Staratel birinci gruba ait olmaktadır. Solucanlar kapalı alanlardan yıl boyu üremelerini sürdürürler. Staratel i digerlerinden ayran özelliklerin başında ise organik atıkları en kısa sürede ve yüksek kalitde organik gübreye dönüştürmektir ,büyük baş,küçük baş hayvan gübresi, bitki artıkları ve tüm diger organik artıkları BİOGUMUS a çevirmek,Biogumus yüksek efektifli organik bir gübredir ,Biogumus zirai özellikleri artırarak yüksek kalitenin yanisira mümkün olan en yüksek verimi sağlar.


‘STARATEL’İ DİGERLERİNDEN AYIRAN ÖZELLİKLER

           Staratel +8 ila +29 C sıcaklıkları arasında etkinlik göstermektedir

           Staratel kozalarını +8 ila+10 sıcaklıları arasında bırakmaktadır

           Staratel mevcud ortaminda hayatını sürdürmektedir yani bulundugu gübre ortamından başka bir yere ayrılmamaktadır

           Bir staratel bir yılda 1500 staratele dönüşmektedir yani yılda 1500 defa üremektedir ve aynı şekilde bir startel yılda 100 kilo Biogumus üretmektedir.Bir ton gübreden strateller yaklaşık 600kg Biogumus ve 10-15kg solucan elde etmektedir.

           Starateli diger solucanlardan ayıran özelliklerden birtanesini daha söylemek gerekirse Staratelin Biogumusa çevireceği organik atık degişitirilse bile( örneğin gübreden ev atıklarına geciş) bu değişikliğe staratel çok hızlı adapte olmaktadır.Belirli bir alanda sayıları nekdar çok olursa olsun Starateller hayatlarını sürdürmektedir .Uzun deneyler ve parazitolojik analizler sonucu Prof.İgonin kanıtlamıştır ki staratel kendi başına hangi parazit olursa olsun icinde bu parazitlerle savaşmakta ve bu parazitleri yok etmektedir bu bağlamda, tavuklara,ördeklere,civcilere,kazlara,havuz balıklarına yem olarak verilmesi durumunda bu canlılar icin muazzam bir protein deposu ve antiparazit, tedavi edici ve geliştirici görevi görmektedir.

          Staratel solucanın fiziksel görünüşleri farklılık göstermektedir , gergin yapıları ayrılmış sigmendlerden oluşmaktadır,baş kısımları daha kaslı ve şişkin geriye doğru gittikçe daha açık renk almaktadır.bütün vicudları kıllarla kaplanmış olup bu kıllar sensor görevi sörmenin yanısıra onlara hareket kabiliyeti kazandırmaktadır,kıllar okadar kuçuktürkü çağu zaman gözle görülmemektedir fakat bir solucanın kuyruk kısmıdan baş kısmına dogru parmağımızı kaydırmamız durumunda bu kıllar hissedilmektedir, bu solucanların tüm vücudları epitelyum tabakasıyla kaplıdır bu epitelyum tabakası demir ve kambiyal hücelerinden oluşmaktadır ve bu olara parlaklık ve kayganlık özelliği vermektedir ve bu kayganlık özelliği sayesinden solucanlar geniş bir hareket alanı içersinde yaşamaktadır ,üreme hucreleri kozalaşma evresini solucanların ön kısmında 24. Ve 32. Segmendleri arasında oluşturmaktadır.solucanlar hermafrodittirler(çiftcinsiyet) buna rağmen çoğalmalarını ançak çifteleşerek yapabilrler.solucanlar yumurta kozası salarak çoğalırlaruygun yaşam koşullaarında 5 ila 7 günde bir yumurta kozası salmaktadırlar,solucanlar vicudlarının orta kısmını birleştirerek çifteşmektedirler vicudlarının orta kısmını birleştirdikleri baş kısımları birbirine bakar daha sonra salgıladıkları sıvı sayesinde birleşme gerçekleşir ve erkek görevini üstlenen solucan spermlerini geçici dişiye salarak çiftleşme gerçekleşir daha sonra solucanlar ayrılırlar

          Solucan kozaları fiziksel görünüş olarak limonu andırmaktadırlar renkleri açık sarıdan gelişimin sonuna dogru kahverengini almaktadır,1-2mm arasındadırlar,her kozadan 2-20 solucan yumurtası çıkmaktadır,solucanlar ilk doğdugunda 1mm cvarındadırlar 7 gün içinde 4-7mm ulaşırlar,kan dolaşım sistemleri kapalı dolaşım kan sistemidir ,kırmızı kanlıdırlar,kanlarının kırmızı rengini hemoglobin yerine hemocruorinden almaktadırlar,solunum organları yoktur tüm vücudlarından solunum yaparlar.solucanlar dışkılarından granül bırakırlar bu granüllere coprolite denir.bu caprolitler humik(gübresel)maddeler içerir,içeriğinde yogun su bulunduran bu granüller aynızamanda su geçirmez özelliği taşırlar ve bu granüller en önemli özellik olarak toprağın yapısını olumlu yönde değiştirirler ve toprağın nefes almasını sağlarlar,coproltler toprağın florasına geniş bir mikrobiyolojik etkinlik kazandırırlar ve bu açıdan toprğın merkezi haline gelirler,solucanların sindirim siseminden geçen enzimler toprağa çeşitli faydalı mikrop olarak atılırlar,ve bu mikroplar topraktaki ölü bitki ve hayvan dokularını ayrıştırarak toprağın yapısını karbondioksit su ve oksijen gibi maddelerle toprğın yapısını zengin bi hale getirirler,solucanlar ortalama 4-16 yıl arasında yaşarlar,solucanlar hastalanmazlar ve salgın hastalıklardan ne etkilenir nede bunları taşırlar,ölümlerı genelde yanlış üretme teknolojilerinden olmaktadır(staratel türü için)

          Solucanların yetiştirme şartları dikkat edilmesi gereken en önemli şartlardan birirdir,bulundukları yaşama koşulları poulasyonlarınınyoğunluğu ve üreme yoğunluğunu belirler ve biyokütleleri bu şekilde farklılık gösterir bu şartlar aynızmanada ürettikleri gübrenin doğasını belirlerler .

          Green pik teknoljisiyle üretilen Staratel ve Biogumus tamamen büyükbaş hayvan gübrelerinden üretilir

          Bu solucanların sıradan toprak solucanlarından bir diger farkı ise gevrek toprakta ve yeterli olarak havalandeırılmış toprakğa daha iyi adapte olmalarıdır.

          Разделы сайта
Консорциум ДЧ
Конкурс
Интернет-магазин
О дождевых червях
Продукция
Сбытовая сеть
Производственная сеть
Фотогалерея
НИИ Дождевого червя
Зеленый супермаркет
Управление
Грин-ПИКъ-300
Обучение
Библиотека
Лунный календарь
Полезные советы
Внимание, подделки!
Акционерный капитал
Признание
Книга предложений

Управление
 

Генеральный директор
Блог Сергея Конина
Заместитель
Контакты


Грин-ПИКъ-300
 

Миссия
Обращение
Участники Программы
Преимущества
Бизнес-план


Обучение
 

Школа им. проф. А.М. Игонина


Библиотека
 

Публикации
Материалы конференции
Научные статьи
Книги
Видео о дождевых червях
Словарь терминов
Классификация дождевых червей
Патенты&Изобретения
Торговые марки
Спецвыпуски


Лунный календарь
 

Календарь


Полезные советы
 

Дайкон
Картофель
Кольраби
Лук репчатый
Морковь
Перец
Свекла
Стахис
Чеснок
Целебные и пряные травы в нашем саду


Внимание, подделки!
 

Подделки
Прислать информацию о подделках


Признание
 

Награды
«Сертификат международный»
«Сертификат российский»
Разрешительная документация
Благодарности
СМИ о нас


Книга предложений
 
Ф.И.О.:


E-mail:


Сообщение:


Код проверки:


Статистика по сайту 
Всего зарегистрировано: 15014 чел. Подписаться на новости
Последние зарегистрировавшиеся: Dixie Mann, Renee Morissette, Israel Altenwerth, Mrs. Douglas Fisher, Pearl Cummerata DVM Добавить в избранное
При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна!
Владимирская обл., г Ковров, пр. Северный, д. 11а